Categorie: NL

  • Notulen van de vergadering van 13 april 2023 (NL)

    Het Collectif de Réflexion et d’Action sur la Sécurité Sociale de l’Alimentation (CréaSSA) is op 13 april in Luik bijeengekomen. Het was een gelegenheid om de actoren van de Luikse voedselgordel te ontmoeten en synergieën tot stand te brengen. Uiteindelijk werd een logo voorgesteld en gevalideerd, dat binnenkort op de website staat ! Een concreet geval…