Notulen van de vergadering van 13 april 2023 (NL)

Het Collectif de Réflexion et d’Action sur la Sécurité Sociale de l’Alimentation (CréaSSA) is op 13 april in Luik bijeengekomen. Het was een gelegenheid om de actoren van de Luikse voedselgordel te ontmoeten en synergieën tot stand te brengen. Uiteindelijk werd een logo voorgesteld en gevalideerd, dat binnenkort op de website staat !

  • Een concreet geval in Schaarbeek
  • Lancering van de economische studie
  • Interne opleidingen
  • Meer informatie

Een concreet geval in Schaarbeek

Het pilotproject, dat in 2022 werd afgesloten met Beescoop, het OCMW van Schaarbeek en de sociale kruidenierswinkel Episol, loopt zeer goed. Ter herinnering : dankzij dit partnerschap konden een twintigtal begunstigden van OCMW-steun, die in de wijk wonen, medewerker worden bij de BEES coop. Zij kregen een maandelijkse vergoeding om boodschappen te doen in de biologische coöperatieve supermarkt. Dit was een gelegenheid om de uitvoering van een kleinschalige sociale zekerheid voor voedsel (SSA) te observeren.

Start van een economische studie

Als aanvulling op de juridische studie (online beschikbaar op de website van het collectief) heeft het plenaire comité bovendien de lancering van een economische studie gevalideerd. Deze moet het onder meer mogelijk maken te berekenen hoeveel de specifieke voorzieningsregeling zou besparen op de begrotingen voor gezondheid en milieubescherming. Want door de consumptie te bevorderen van gezonde producten die het milieu en de mens respecteren, zal de gemeenschap zeker besparen !

Interne opleidingsessies

Ten slotte zijn er drie opleidingssessies van een halve dag goedgekeurd die binnen het collectief zullen worden georganiseerd. Ze zullen gaan over de 3 pijlers van de SSA (1/ democratische contractering, 2/ inkomensafhankelijke bijdragen en 3/ universele herverdeling).

Wil je meer weten ?

Bekijk de inleidende video’s over de SSA tijdens Kiemkracht sessies in januari 2023 en de bronnen op de website van het collectif (in het frans), of neem contact met ons op om mee te doen !


Geplaatst

in

door

Tags: